Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đông Triều, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

Điều kiện tuyển sinh

Theo điều kiện quy định về tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh

HS học hết lớp 10 đủ điều kiện lên lớp theo quy định về đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT.

HS học hết lớp 11 đủ điều kiện lên lớp theo quy định về đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT.

II

Chương trình giáo dục thực hiện

Theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành và các nội dung giáo dục địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn.

Theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành và các nội dung giáo dục địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn.

Theo chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành và các nội dung giáo dục địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của HS

Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình trong việc thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của HS, phối hợp với gia đình HS để cùng giáo dục HS.

 Xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS.

 Nhà trường tham gia các cuộc họp định kì với Ban đại diện CMHS của trường, của lớp; chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS của trường và của CMHS về công tác quản lý, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, vận động HS bỏ học quay lại lớp, giải quyết kiến nghị của CMHS.

 HS có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

 HS biết giữ gìn và phát huy truyền thống, phát huy  những giá trị tốt đẹp của nhà  trường đã được xây dựng trong 55 năm.

 

Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình trong việc thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của HS, phối hợp với gia đình HS để cùng giáo dục HS.

 Xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS.

  Nhà trường tham gia các cuộc họp định kì với Ban đại diện CMHS của trường, của lớp; chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS của trường và của CMHS về công tác quản lý, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, vận động HS bỏ học quay lại lớp, giải quyết kiến nghị của CMHS.

 HS có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

 HS biết giữ gìn và phát huy truyền thống, phát huy  những giá trị tốt đẹp của nhà  trường đã được xây dựng trong 55 năm.

 

Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình trong việc thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của HS, phối hợp với gia đình HS để cùng giáo dục HS.

 Xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS.

  Nhà trường tham gia các cuộc họp định kì với Ban đại diện CMHS của trường, của lớp; chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS của trường và của CMHS về công tác quản lý, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, vận động HS bỏ học quay lại lớp, giải quyết kiến nghị của CMHS.

 HS có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

 HS biết giữ gìn và phát huy truyền thống, phát huy  những giá trị tốt đẹp của nhà  trường đã được xây dựng trong 55 năm.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở cơ sở giáo dục

Hoạt động: NGLL, trải nghiệm sáng tạo, GD kĩ năng mềm, ngoại khóa;  thành lập các câu lạc bộ: VN, TD, TT, nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường; ôn luyện HSG; phụ đạo HS yếu.

 

Hoạt động: NGLL, trải nghiệm sáng tạo, GD kĩ năng mềm, ngoại khóa;  thành lập các câu lạc bộ: VN, TD, TT, nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường; ôn luyện HSG; phụ đạo HS yếu.

 

Hoạt động: NGLL, trải nghiệm sáng tạo, GD kĩ năng mềm, ngoại khóa;  thành lập các câu lạc bộ: VN, TD, TT, nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường; ôn luyện HSG; phụ đạo HS yếu; ôn thi THPT quốc gia

 

V

Kết quả về: năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của HS dự kiến đt được

- HS được rèn luyện 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 10 năng lực: ngôn ngữ, tính toán, tin học, thể chất, thẩm mĩ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.

- Sức khỏe tốt.

- 99% HS xếp loại  hạnh kiểm khá, tốt; không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu.

- 30% HS xếp loại học lực giỏi, 65% HS xếp loại học  khá, 5% HS xếp loại học lực TB, không có HS xếp loại yếu.

- HS được rèn luyện 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 10 năng lực: ngôn ngữ, tính toán, tin học, thể chất, thẩm mĩ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.

- Sức khỏe tốt.

- 99% HS xếp loại  hạnh kiểm khá, tốt; không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu.

- 30% HS xếp loại học lực giỏi, 65% HS xếp loại học  khá, 5% HS xếp loại học lực TB, không có HS xếp loại yếu.

HS được rèn luyện 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 10 năng lực: ngôn ngữ, tính toán, tin học, thể chất, thẩm mĩ, công nghệ, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và tự học.

- Sức khỏe tốt.

- 99% HS xếp loại  hạnh kiểm khá, tốt; không có HS xếp loại hạnh kiểm yếu.

- 30% HS xếp loại học lực giỏi, 65% HS xếp loại học  khá, 5% HS xếp loại học lực TB, không có HS xếp loại yếu

VI

Khả năng học tập tiếp tục của HS

Lên lớp 11

Lên lớp 12

- Học tiếp đại học, cao đẳng.

- Học nghề.

- Du học.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Huyền

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 607
Năm 2021 : 5.358