Kế hoạch Chương trình công tác tháng 5-6 năm học 2018-2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-THPTHQV

       Đông Triều, ngày    tháng 4  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 5,6 năm 2019

( Điều chỉnh và bổ sung)

 

 

 

1. Trọng tâm:

- Tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh học kì II và cả năm đối với khối 10,11.

- Tổ chức ôn thi THPT Quốc Gia.

- Đánh giá thi đua và xếp loại viên chức năm học 2018 – 2019.

- Chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động tổng kết năm học.

- Chuẩn bị các điều kiện cho công tác thi tuyển sinh 10 và thi THPT quốc gia.

2. Lịch cụ thể:

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung công tác

Bộ phận

thực hiện

2 - 4

29/4 - 01/5

 

Nghỉ lễ.

 

5

2

Buổi sáng

Toàn trường học bình thường.

Toàn trường

14h

Họp BGH; BCH Công đoàn; ĐTN; TT & TPCM; GVCN lớp 12C4, B9

( Đã điều chỉnh)

7, CN

4 - 5

 

Thi thử THPT quốc gia lần 3 theo lịch (có lịch cụ thể).

Khảo thí

2-7

6-11

Sáng , chiều

HS khối 12 học bình thường.

 

3,5,7

7,9,11/5

13h15 phút

Kiểm tra HK2 khối 10&11.

Chuyên môn

2

13/5

Buổi sáng

 HĐNGLL.

 

16h

Hạn cuối cùng nộp bài kiểm tra học kì 2 Khối 10&11 về Ban thư kí tổ khảo thí.

 

3

14/5

14h:

Họp xét HK HS khối 10 &11.

Hội đồng xét HK

14h15

- Lớp 12 học bù chiều thứ 2 (ngày Giỗ tổ).

Chuyên môn

4

15/5

10h:

Công bố điểm kiểm tra khối 10&11 và thu đơn phúc khảo.

Thư kí khảo thí

GVBM

14h:

Chấm phúc khảo.

5

16/5

 

Công bố điểm sau phúc khảo HK 2.

Chuyên môn

14h – 14h30

Họp chi bộ.

Đảng viên

14h30

Họp tổ: xét thi đua và đánh giá GV, nhân viên cuối năm.

Tổ CM, VP

 

17-18/5

 

GVBM, GVCN hoàn thành điểm trong hồ sơ, học bạ của học sinh K10, 11.

GV dạy K10, 11.

 

 

7

18/5

7h30

Họp xét thi đua cuối năm.

HĐ xét thi đua

14h15

Lớp 12 học bù chiều thứ 4 (ngày 01/5).

Chuyên môn

14h

Họp BĐD cha mẹ học sinh khối 10 & khối 11.

BGH + GVCN k10, 11 + TKHĐ

CN

19/5

7h30

Họp cha mẹ học sinh khối 10, 11.

GVCN K10,11

2

20/5

Buổi sáng

K10 & 11: Học bù nghỉ Tết dương lịch.

 

14h15:

Khối 12 học bù buổi chiều thứ 2/29/4 (Nghỉ lễ).

Chuyên môn

3

21/5

Buổi sáng

K10 & 11: Học bù nghỉ lễ ngày 29/4.

 

14h15:

Khối 12 học bù buổi sáng thứ 2/ 27/5 (Tổng kết toàn trường).

Chuyên môn

4

22/5

14h15

Khối 12 học bù buổi sáng thứ 5/29/5 (Thi thử THPT quốc gia lần 4).

Chuyên môn

 

22 – 23/5

 

HS khối 10, 11 lao động, vệ sinh trường lớp.

 

5

23/5

 

Tổng kết cơ quan.

Toàn cơ quan

6

24/5

14h15

Khối 12 Học bù chiều thứ 6/31/5 (Thi tuyển sinh lớp 10).

Chuyên môn

7

25/5

14h15

Khối 12 Học bù chiều thứ 7/1/6 (Thi tuyển sinh lớp 10).

Chuyên môn

2

27/5

7h

Tổng kết toàn trường.

Toàn trường

3

28/5

14h

Họp chuẩn bị công tác thi tuyển sinh.

Bộ phận được phân công

4

29

Sáng

Khối 12 học bình thường.

 

13h15

Khối 12: Thi thử THPT quốc gia lần 4.

Khảo thí

5

30

 

Khối 12: Thi thử THPT quốc gia lần 4.

Khảo thí

6 - CN

31/5 – 2/6

 

Thi tuyển sinh vào 10 (Khối 12 nghỉ học).

Hội đồng coi thi

 

3/6 -15/6

Sáng

Khối 12 học theo TKB.

 

4

5/6

 

Hoàn thiện hồ sơ thi đua, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên và các hồ sơ năm học 2018 – 2019.

Cán bộ, GV, NV

 

Nơi nhận:                                                       

- Chi ủy; BGH;

- CBGV; NV;

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 17
Tháng 04 : 294
Năm 2021 : 1.520