Chương trình công tác tháng 11 - 2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-THPTHQV

       Đông Triều, ngày 31  tháng 10  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019

I/ Trọng tâm công tác:

  1. Tổ chức kiểm tra tập trung; đánh giá chất lượng dạy học.
  2. Tăng cường ôn tập HSG chuẩn bị cho thi HSG cấp tỉnh.
  3. Thi GV dạy giỏi cấp cơ sở.
  4. Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
  5. Kiểm tra Hồ sơ giáo viên.

 II/ Lịch cụ thể:

Thứ/

Ngày

Giờ

Nội dung công tác

Bộ phận

thực hiện

7/02

14h00

Thi lí thuyết GVGCS

BGH & GV dự thi

Chấm thi KHKT cấp trường

BTC; BGK

16h00

Nộp hồ sơ Tổ, nhóm CM & hồ sơ giáo viên về phòng hội trường

Tổ nhóm chuyên + GV

CN/03

8h

Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh

BGH + GVCN +Ban ĐDCMHS nhà trường + Trưởng  ban ĐDCMHS các lớp + TKHĐ + BT, PBT đoàn TN

2-7/04-16

 

 Thi giảng GVGCS

BGK & GV dự thi

2/04

7h00

- Thi tuyên truyền phòng chống TNXH

- Thi KHKT cấp trường.

Toàn trường

8h00

- Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn + hồ sơ giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ

14h15

Học buổi chiều bình thường

GV được p/công

5/07

Sáng

- Khối 10: Kiểm tra tập trung: Toán B2 - Hóa B2- Sinh & Sử - Địa - GDCD (Các lớp A1-6: tự tổ sinh tập thể ở nhà đa năng sau khi kiểm tra xong)

- Khối 11&12: học bình thường

BGH & GV được p/công

14h

Kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG bài số 3

BGH & GV được p/công

14h30

Họp chi bộ

Đảng viên

15h30

Bình xét thi đua tháng 9 + 10

Hội đồng xét thi đua

2/11

Tiết 1

Chào cờ

Toàn trường

13h30

Chấm thi KHKT cấp cụm

BTC; BGK

3/12

7h00

Thi KHKT cấp cụm

Toàn trường

4/13

Tiết 5

- Khối 11: Kiểm tra tập trung Toán B2.

- Khối 10&12: học bình thường

Đ/c Ba & GV được p/công

5/14

Sáng

- Khối 11: Lớp B1-5:

+ Tiết 1 học bình thường

+ Từ tiết 2 Kiểm tra tập trung: Lý – Hóa B2 – Sinh

Đ/c Ba & GV được p/công.

- Khối 12:

+ Tiết 1,2,3 học bình thường

+ Tiết 4,5 Kiểm tra tập trung: Toán B2 – Anh B2

- Khối 10 + 11B6,11B7, 11B8 : học bình thường

Đ/c Vũ Huyền & GV được p/công

14h10

Ôn thi HSG ( ôn tăng buổi)

Đội tuyển HSG

CN/17

7h

Ôn thi HSG ( ôn tăng buổi)

Đội tuyển HSG

2/18

Tiết 1

Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề tháng 11.

 GVCN

3/19

7h00

- Lớp 11B7 NGLL TN với truyền thống hiếu học Tôn sư trọng đạo

- Tổ chức Hoạt động chào mừng 20/11

Lớp 11B7

Công đoàn + ĐTN

14h15

Ôn thi HSG theo lịch

Đội tuyển HSG

4/20

7h00

 Nghỉ học

Toàn trường

Đón, tiếp khách chúc mừng 20/11

Ban giám hiệu + Công đoàn + Đoàn Thanh niên (có danh sách cụ thể)

5/21

14h10

- Ôn thi HSG ( ôn tăng buổi)

- Họp TCM

- Đội tuyển HSG

- TCM

6/22

 

 

 

Sáng

- Khối 10:

+ Tiết 1,2 học bình thường;

+ Từ tiết 3 Kiểm tra tập trung: Toán B3– Anh B2

 

- Từ  12C1 đến 12 C6:

+ Tiết 1,2,3: học bình thường

+ Tiết 4,5:  Kiểm tra  tập trung  môn Lí - Hóa B2.

 

- Khối 11& Lớp 12C7, C8, C9 học bình thường

 

Tiết 4

( chiều)

Lớp 12 Sinh hoạt lớp *

 

7/23

Sáng

Tiết 5: Khối 10, 11 Sinh hoạt lớp

 

Tiết 5: Khối 12  kiểm tra tập trung môn Toán

BGH & GV được p/công

CN/24

7h

Ôn thi HSG ( ôn tăng buổi)

Đội tuyển HSG

2/25

Tiết 1

- Lớp 12C2 NGLL Văn hóa giao tiếp của giới trẻ hiện nay.

Cô Phạm Thị Thanh Trang + ĐTN

3/26

Sáng

- Khối 11:

+ Tiết 1,2 học bình thường;

+ Tiết 3;4;5 Kiểm tra tập trung: Toán B3 & Anh B2

- Khối 10&12: học bình thường

BGH & GV được p/công

5/28

14h

Kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG bài 4

BGH & GV được p/công

Họp TCM

TCM

CN/1

( tháng 12)

7h

Ôn thi HSG ( ôn tăng buổi)

Đội tuyển HSG

 

Nơi nhận:                                                        

- Chi ủy; BGH;

- CBGV;

- Lưu: VT, VP. 

HIỆU TRƯỞNG

                  (đã kí)

         Vũ Thị Thu Huyền

 

 

 

 

Ghi chú:

  •  Ngoài lịch công tác nêu trên, Ban giám hiệu, các tổ CM, các đoàn thể sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của Sở Giáo dục và của Địa phương.
  • Các giờ sinh hoạt lớp có đánh dấu sao, đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ đầu bài học thêm buổi chiều và ghi lịch Sinh hoạt vào giáo án sinh hoạt lớp.
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 22
Tháng 02 : 357
Năm 2021 : 789