KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN NĂM HỌC 2018-2019

Các Luật:

- Khiếu nại số 02/2011/QH13

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14

- Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13

Các Nghị định:

- Nghị định số 75/2012/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật khiếu nại

- Nghị định số 76/2012/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật tố cáo

- Nghị định số 64/2014/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân

Các Thông tư:

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 606
Năm 2021 : 5.357