TỔ NGOẠI NGỮ- GDTC VÀ QPAN, HÀNH TRÌNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI

Tổ Ngoại ngữ - GDTC - QPAN là một tổ chuyên môn còn non trẻ, gồm các bộ môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Thể dục  và Quốc phòng An ninh.  Tổ có 13 thành viên do cô Phạm Thị Ngọc Dung làm tổ trưởng chuyên môn và thầy Trần Mạnh Cường làm tổ phó chuyên môn.

Nhóm Ngoại ngữ gồm môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp với 07 thành viên trong đó có 06 giáo viên dạy Tiếng Anh và 01 giáo viên dạy Tiếng Pháp.

Nhóm GDTC –QPAN gồm 6 thành viên trong đó có 04 giáo viên GDTC và 02 giáo viên QPAN.

 

Trong những năm học vừa qua, tổ luôn giữ vững danh hiệu tổ Lao động tiên tiến. Nhiều thầy, cô đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở,  chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chất lượng bộ môn ngày càng nâng cao.

Những thành tích tổ đã đạt được trong nhưng năm học vừa qua:

Năm học

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Kết quả HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh

Giải ba: 03

Giải KK: 09

Giải nhì:02

Giải ba:03

Giải KK: 02

Giải nhất:01

Giải nhì:01

Giải ba:03

Giải KK: 05

Kết quả HSG cấp tỉnh môn Tiếng Pháp

Giải nhì:01

Giải ba:03

Giải KK: 03

Giải nhất:01

Giải nhì:01

Giải ba:02

Giải KK: 03

Giải nhất:01

Giải nhì:01

Giải ba:02

Giải KK: 03

Điểm trung bình thi THPT môn Tiếng Anh

5,1

5,9

7,5

 

Môn GDTC

Giải nhất:03

Giải nhì:02

Giải ba:01

Giải nhất:01

Giải nhì:01

Giải ba:03

Nhất toàn đoàn HKPĐ thị xã Đông Triều

Môn QPAN

 

 

Nhì toàn đoàn hội thao quốc phòng THPT tỉnh Quảng Ninh

 

Để đạt được những thành tích trên, tổ Ngoại Ngữ - GDTC - QPAN luôn nhận được sự quan tâm của Chi ủy-BGH nhà trường trong công tác bồi dưỡng đội ngũ, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó là  sự cố gắng nỗ lực, nhiệt huyết của các thành viên trong tổ.

         Những thành công đầu tiên chính là niềm tin vững chắc cho con đường mà tổ Ngoại Ngữ - GDTC - QPAN  đang  đi. Trong năm học này, tổ Ngoại Ngữ - GDTC - QPAN quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, củng cố đội ngũ để đáp ứng yêu cầu của ngành, của nhân dân.